Yurt Dışına Çıkış İçin Gerekli Belgeler 2016

Sarp hudut kapısından çıkış yapmak isteyenler ile KKTC’ye gitmek isteyen hiçbir memura izin verilmeyeceği, Nüfus cüzdanı ile çıkış yapmak isteyenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet sitesi üzerinden memur oldukları tespit edilen kişilerin yurt dışına çıkına izin  verileceği belirtilmiştir.

  1. Husisi ve Hizmet Damgalı pasaport hamili kamu görevlileri mensubu bulunduğu makamın yetkili amirinin vereceği yurt dışına çıkmasında mahsur olmadığına dair belgeyi hudut kapılarında ibraz etmeleri halinde yurt dışına çıkış yapabileceklerdir.
  2. Hususi ve Hizmet Damgalı pasaport hamili olan kamu çalışanlarının hakkından dolayı pasaport alan eş ve çocukları için çalıştığı kurumdan alacağı ” Kurumumuzda görevli çalışanımızın yurt dışına çıkmasında mahsur olmadığı, eş ve çocuklarının çalışanın hakkından dolayı pasaport hamili olduğu ” şeklinde yazı alınması halinde çıkış işlemleri yapılacaktır.
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli tanıtım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek suretiyle emekli eş ve çocukları ile müştafi, eş ve çocukları da yine sitem üzerinden kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirebilir.
  4. Emniyet Teşkilatından 01/01/2014 tarihinden önce emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli tanıtım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek suretiyle emekli eş ve çocukları ile müstefi, eş ve çocukları da yine sitem üzerinden kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirebilir.
  5. 10/01/2014  tarihinden sonra emekli olan veya müstafi sayılır. Emniyet Teşkilatı mensupları ikametgahının bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlüklerine/ Personel Şube Müdürlüklerinden İl Emniyet Müdürlüklerinden veya yetkili kılacağı kişinin bilgisi dahilinde alacakları yurt dışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belge ile çıkış yapabileceklerdir.
  6. Sarp Hudut Kapısından çıkış yapmak isteyenler ile KKTC’ye gitmek isteyenlerin Nüfus Cüzdanı veya Umuma Mahsus Pasaport ile çıkış yapmak istemeleri halinde. SGK İnternet sitesinden memur oldukları tespit edilen kişilerin yurt dışına çıkmasına izin verilecektir. Memur  olanlardan gerek T.C. kimliği, gerekse pasaportu ile çıkış yapmak isteyenlerin ise 1 ve 2 maddelerde belirtildiği gibi kurum amirlerinden veya şeflerinden “Yurt dışına çıkmalarında bir mahsur yoktur ” yazısı almaları gerekmektedir.